Produktserie: Rasmus Waern

Rasmus Wærn är en svensk arkitekt, historiker och kritiker. Han föddes i Göteborg 1961 och fick sin utbildning som arkitekt vid Chalmers tekniska högskola. 1996 presenterade han sin doktorsavhandling om arkitekttävlingarnas historia i Sverige på samma skola. Samma år tog han plats som redaktör på tidskriften Arkitektur, en position han kvar på fram till 2004. Wærn har också varit curator i utställningar som \”Architektur im 20. Jahrhunderet\” för det tyska arkitekturmuseet i Frankfurt am Main 1998 och \”Elva hus\” på Röhsska museet m fl platser under 2008. År 1998 utsågs han av regeringen som ledamot i styrelsen för Arkitekturmuseet, en befattning han hade fram till år 2001. Under åren 2004-2011 var han ordförande för det svenska Alvar Aaltosällskapet. Hans intresse har fokuserats på arkitekturens villkor i början av det moderna samhället i Sverige och för den samtida situationen. Han har föreläst mycket om dessa frågor, främst på KTH, Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm men även internationellt. Idag arbetar han som ritande och skrivande arkitekt med egen verksamhet. Förutom undervisningen har han under mer än 20 år varit en frekvent skribent i svensk dagspress såsom Svenska Dagbladet och författare till ett flertal böcker.

Inga produkter hittades
Använd färre filter eller ta bort alla