Produktserie: Isabelle Sjövall

Isabelle Sjövall är neurodesigner, författare och hjärnforskare som balanserar sin tid mellan näringsliv och forskning i syfte att främja hälsa, prestation och välmående. Hon har mer än 15 års erfarenhet av att driva avancerade projekt inom arkitektur, design samt inom fastighetsbranschen där hon har optimerat fastigheter till ett totalt försäljningsvärde överstigande 10 miljarder SEK. 

Isabelle är utbildad vid Handelshögskolan i Stockholm, Accademia Italiana i Florens och tog sin Master of Science vid Institute of Psychiatry, Psychology and Neuroscience, Kings College London. 

Sedan 2022 är Isabelle bosatt i London och först i världen att doktorera i det nya tvärvetenskapliga ämnet neurodesign på Institute of Behavioural Neuroscience vid University College London. Neurodesign handlar om hur hjärnan reagerar på byggda miljöer samt hur design och arkitektur påverkar människor psykologiskt och fysiologiskt relaterat till kognition, kreativitet och mental hälsa. 

Hemsida: www.neuroanddesign.com