Alba Langenskiöld

Alba

Alba Maria Langenskiöld (född Ekman), grundare av stiftelsen, föddes den 20 november 1874. Under finska frihetskriget 1918 bidrog både familjen Ekman och familjen Langenskiöld ekonomiskt för Finlands sak och under fortsättningskriget i Finland (1941–1944) finansierade Alba, som då var änka, en ambulerande barnklinik inrymd i en ombyggd buss. Bussen skeppades över till Finland för att främja barnavården i Karelen, framför allt jakten på tuberkulos. Under tre år undersöktes 25 000 barn. Därefter ställdes bussen till holländska Röda Korsets förfogande för motsvarande arbete i Holland.

Alba fick under sin livstid motta Finska Frihetskorset, Riddartecknet av Finlands Vita Ros, Skyddskårernas förtjänstkors, Minnesmedaljen från frihetskriget 1918 och många fler uttryck för landets tacksamhet. Från svensk sida hedrades hon bland annat genom utnämning till kommendör av Vasaorden och med guldmedaljen Illis guorum meruere labores (Åt dem vilkas verksamhet gjort dem därav förtjänta) av åttonde storleken.