Produktserie: Fredric Bedoire

Författaren Fredric Bedoire är professor em. i arkitekturhistoria vid Kungl. Konsthögskolan, docent i konstvetenskap vid Stockholms universitet och hedersledamot i Konstakademien.

Bland hans mångas böcker kan nämnas: Stockholms Byggnader (1973, tillsammans med Henrik O Andersson); Från Klara till City (1985, tillsammans med Lennart af Petersens); Ett judiskt Europa. Kring uppkomsten av en modern arkitektur (1998), Jewish Patronage and Modern Architecture (New Jersey 2003); Guldålder. Slott och politik i 1600-talets Sverige (2000); Hugenotternas värld, från religionskrigens Frankrike till Skeppsbroadelns Stockholm. (2009), Le Monde des huguenots. De la France des guerres de Religion au Stockholm de la noblesse marchande (Paris 2013); Restaureringskonstens historia (2013); Den Svenska arkitekturens historia 1000–2000, 1–2 (2015); Villastan – en sluten värld för Stockholms ekonomiska och kulturella elit (2017); Katedralen i Västerås – andligt och världsligt under åtta sekel (2019); Börshuset. Från rådhus till hemvist för Svenska Akademien (2021) samt senast Stormaktstidens Norrmalm - folk, hus och gator (2023).

Uppmärksammad med Stora fackbokspriset 2015, Stora historiepriset 2016, HM Konungens guldmedalj 12 storl. 2018 och Svenska Akademiens Kellgrenspris 2019.