Lämna manus

Vi på Bokförlaget Langenskiöld älskar att få arbeta med bokutgivning. Något av det allra roligaste med vårt jobb är jakten på nästa manus.

Vi har den härliga förmånen att ge ut de böcker vi själva vill läsa. Våra genrer – konst och kultur, samhällsengagemang, historia – fungerar som ett riktmärke när vi väljer vilka manus vi vill arbeta med men vi tar emot alla genrer, för vi tror att facklitteratur kan skrivas på olika sätt. Ett bra exempel är Ett längre samtal med Kristina den äldre där historisk fakta och verkliga händelser utgör grunden för ett fiktivt samtal.

Vi vill också att de böcker vi ger ut ska ha något särskilt att erbjuda sin läsare, gärna i form av ett tänkvärt budskap, en oväntad vinkel eller en fördjupning inom ett särskilt angeläget område. Vi ger tyvärr inte ut barn- och ungdomsböcker, fotoböcker eller poesi, det vet vi att andra gör bättre.

På grund av tidsbrist kan vi inte bekräfta att vi tagit emot ditt manus eller kommentera det, men du kommer att få ett beslut.

Vi strävar efter att lämna besked inom tre månader, men eftersom vi får in ett mycket stort antal manus dröjer det ibland lite längre än så. Vi hoppas att du har förståelse för detta och ser fram emot att ta del av ditt manus. Vår utgivningsgrupp fattar alla beslut om utgivning och består av sju ledamöter.

Har du ett manus som kan passa oss?

Av miljöskäl vill vi få ditt manus i digital form. Typsnitt bör vara Times New Roman, 12 pt med 1,5 radavstånd. Skicka ditt manus eller en utförlig synopsis till manus@langenskiolds.se tillsammans med en kort presentation av dig själv.