Produktserie: Johan Molander

Johan Molander växte upp i Stockholm i en familjemiljö präglad av böcker, film och teater. Efter akademiska examina både i humaniora och juridik anställdes han blott 24 år gammal vid Utrikesdepartementet. Diplomatyrket förde honom under 40 år till Moskva, Mexiko, Helsingfors, Wien, Genève, New York och Bagdad både i egenskap av svensk diplomat och tjänstledig för uppdrag i FN och IAEA.

Han kom att fördjupa sig i vårt förhållande till Ryssland, folkrätt och mänskliga rättigheter och gjorde sig även känd som en skicklig förhandlare i multilaterala fora. Detta ledde till ett antal internationella ordförandeuppdrag. Efter pensioneringen har han fått en hederstjänst vid hovet som överceremonimästare.