Produktserie: Marika Wachtmeister

Marika Wachtmeister är juristutbildad och advokat, hon grundande konstverksamheten på Wanå 1987 och var VD för konstinstitutionen Stiftelsen Wanås utställningar tom 2010. Marika har varit styrelseledamot i Millesgården och National Musei Vänner, PS1 Contemporary Art Center, New York och MNAC i Spanien mfl. Hon är curator och skribent och hon har curerat flera utställningar med samtidskonst internationellt.