Produktserie: Gunnel Forsberg

Gunnel Forsberg är professor emerita i kulturgeografi med samhällsplaneringsinriktning vid Stockholms universitet. Hon har ägnat sig åt utbildning och forskning inom olika kulturgeografiska ämnen. Hennes forskning är huvudsakligen inriktad mot regionala utvecklingsfrågor, landsbygdsomvandling och genusgeografiska frågeställningar, gärna i samverkan med det omgivande samhället.