Produktserie: Görel Cavalli-Björkman

Görel Cavalli-Björkman är en av Sveriges främsta specialister på äldre måleri. Hon har varit chefsintendent för samlingarna och forskningschef på Nationalmuseum. Hon är docent i konstvetenskap, har professors namn och är ledamot av Kungliga Vetenskapsakademien. Under museitiden skrev hon flera böcker om Rembrandt, Rubens och andra äldre mästare. Bland de många utställningar hon ansvarade för märks Falskt och Äkta från år 2004, ett pedagogiskt projekt som handlade om de metoder som museets intendenter och konservatorer nyttjar för att skilja på original, kopior och förfalskningar. Boken Falskt eller Äkta, detektivarbete på Konstmuseet som publicerades av Langenskiölds år 2017 är en utökning och fördjupning av detta tema. 

Görel Cavalli-Björkman har även skrivit biografier över kvinnliga konstnärer som Eva Bonnier, ett konstnärsliv, nominerad till Stora Fackbokspriset, Albert Bonniers Förlag 2013) och Kvinna i avantgardet, Sigrid Hjertén, liv och verk (Albert Bonniers Förlag 2017) samt senast konstboken Bilden av Maria Magdalena (Votum 2019).