Produktserie: Frida Larsdotter Lundgren

Frida Larsdotter Lundgren föddes 1983 med en djup kärlek till gamla ting. Efter studier i juridik och konstvetenskap vid Uppsala universitet kom hon att arbeta med kulturegendomsrätt, bland annat för Polisens kulturarvsbrottsgrupp och Världskulturmuseerna. Hon är bosatt i Stockholm, i ett barockhus besjunget av Bellman, och har fyllt sitt hem med såväl äldre föremål som äldre texter.