Produktserie: Elisabet von Zeipel

Elisabet von Zeipel har lång, beprövad erfarenhet av barn och ungdomar med bland annat Autism och Aspergers syndrom. Hon är speciallärare som under många år tjänstgjorde i utredningsteam för Neuropsykiatriska diagnoser, senast på Astrid Lindgrens barnsjukhus. Senare arbetade hon på Aspergercenter, en verksamhet inom Stockholms läns landsting, som erbjuder föräldrautbildningar och samtalsgrupper för barn och ungdomar. 

Tidigt blev Elisabet varse hur stressutsatta barn med asperger är. Hon såg att många av barnen for illa och ibland visade symtom på utbrändhet. Nyligen har begreppet ”autistic burnout” lanserats.  Men hon såg också de positiva effekterna av att minska stressen i deras liv. Det gjorde det angeläget för henne att skriva boken.