img-book

Diplomatens sista depeschn : Reflektioner från ett liv i rikets tjänst

AV: MOLANDER, JOHAN

Vad är bakgrunden till Sveriges Rysslandspolitik? Hur kunde ledande socialdemokrater jämställa Warszawapaktens diktaturer med NATO:s demokratier?  Efter ett långt liv på toppnivåer i rikets tjänst sammanfattar Johan Molander sina erfarenheter av svensk utrikespolitik, våra internationella relationer – inte minst med Ryssland – och från förhandlingsbord där debattens vågor stundtals gått höga kring sådant som kärnvapeninspektioner, landminor och mänskliga rättigheter. Han pekar på naiva element i den svenska rysslandpolitiken, beskriver på vilket sätt den klassiska svenska nedrustningspolitiken ibland motverkat sitt syfte och kritiserar politiseringen av ämbetsmannarollen.

”En elegant inifrån-skildring av utrikespolitikens och diplomatins verkliga värld … En vädjan om att ta vår säkerhetspolitik på allvar.”
– Carl Bildt 

”… Molander [har] skrivit en tankeväckande och välskriven historik över svensk utrikespolitik.”
– Martin Kragh, Svenska Dagbladet

4408 KATEGORI: BIOGRAFI SAMHÄLLSENGAGEMANG
MÖT FÖRFATTAREN
avatar-author

Johan Molander växte upp i Stockholm i en familjemiljö präglad av böcker, film och teater. Efter akademiska examina både i humaniora och juridik anställdes han blott 24 år gammal vid Utrikesdepartementet. Diplomatyrket förde honom under 40 år till Moskva, Mexiko, Helsingfors, Wien, Genève, New York och Bagdad både i egenskap av svensk diplomat och tjänstledig för uppdrag i FN och IAEA. Han kom att fördjupa sig i vårt förhållande till Ryssland, folkrätt och mänskliga rättigheter och gjorde sig även känd som en skicklig förhandlare i multilaterala fora. Detta ledde till ett antal internationella ordförandeuppdrag. Efter pensioneringen har han fått en hederstjänst vid hovet som överceremonimästare.

BÖCKER AV MOLANDER, JOHAN
About This Book