Produktserie: Sven-Göran Malmgren

Sven-Göran Malmgren är född 1943, professor em. i svenska språket. Har ägnat sig åt undervisning och forskning och medverkat i åtskilliga ordboksprojekt. Var huvudredaktör för den 3800-sidiga Svensk ordbok utgiven av Svenska Akademien (2009) och 14:e upplagan av SAOL, Svenska Akademiens ordlista (2015), båda gratis tillgängliga på Internet, och var en av huvudredaktörerna för LexicoNordica, en nordisk tidskrift om lexikografi (1994-2009). Ledde det Riksbanksfinansierade forskningsprojektet Det svenska ordförrådets utveckling från 1800 till 2000 ("ORDAT-projektet").