Bokförlaget Langenskiöld, 2015.
Tips! Stiftelsen Arkitekt Agnar August Palmérs Minne ger bidrag till publikationer på arkitekturområdet
On 3 december, 2015

Letar du efter en stiftelse som stödjer publikationer på arkitekturområdet? Stiftelsen Arkitekt August Palmérs Minne har till ändamål att med bidrag till publicering stödja forskning kring äldre byggnader i Sverige, främst inom Stockholms kommun.

Ansökan skall förutom sökandes namn och postadress, omfatta personnr, ev. organisationsnr, tel., e-postadress samt kortfattad CV. Uppgifter om projektet skall anges med projekttitel, sökt belopp, projektets totalkostnad, ev. förlag och sammanfattande beskrivning på max 1500 tecken. Ytterligare uppgifter kan lämnas i bilagor på max 3 A4-sidor. Beviljade bidrag utbetalas när tryckt publikation föreligger.

Ansökan i två exemplar skall vara stiftelsen tillhanda per ordinarie post senast måndagen den 1 februari 2016. Stiftelsens adress är: Aina Palmér, Rindögatan 48, 115 58 Stockholm.

Kontakter:
gunilla.lundgren@byggnadsvard.se  tidskriften Byggnadskultur
linda@adviser.se   Arkitekten

Leave a reply