Thielska Galleriet – Konsten – Huset – Tiden

Per Widén

Thiels konstsamling och Thiels som samlare

Catharina Nolin

Från skogsbacke till konstnärlig förfining – om trädgården

Martin Rörby

En klanglåda för den moderna konsten

Charlotta Nordström

Thiel och tidens konstsamlarpraktiker

Hans Ruin

Thiels Nietzsche

Sophie Allgårdh

Privatpalatset blir museum – en presshistoria

Patrik Steorn

Ernest Thiel – ett biografiskt porträtt

Thielska Galleriet skapades mitt i det moderna Sveriges tillblivelse kring sekelskiftet 1900. Ett palats fyllt med nordisk konst av de konstnärer som Anders Zorn, Bruno Liljefors, Carl Larsson, Eugène Jansson och Edvard Munch. Bankmannen Ernest Thiel var Sveriges rikaste man mitt under tillblivelsen av det moderna Sverige kring sekelskiftet 1900. Han greps av konstens och filosofins krafter och hela tillvaron förändrades av kärleken – Thielska Galleriet byggdes för det nya livet.

Den här boken presenterar Thielska Galleriet som ett kulturarv där konsten, miljöerna och historien bakom spelar samman i en helhet.Denna antologi innehåller sju nyskrivna artiklar av forskare och profilerade skribenter, med fokus på skilda infallsvinklar: arkitekturen, parken, konstsamlingen, reception i media, personhistoria kring Ernest Thiel, arvet efter Nietzsche och samlandets intellektuella kontext. En vacker konstbok med nytagna och historiska bilder som låter läsaren komma närmare museets konst, arkitektur, inredningar och omgivningar.