Stiftelsen

Alba Langenskiölds Stiftelse grundades år 1957 och ska enligt stadgarna ”främja religiösa, sociala, politiska, konstnärliga, idrottsliga eller andra jämförliga kulturella eller i annat fall allmännyttiga ändamål samt främja landets näringsliv”.

Under årens gång har stiftelsen varit engagerad i ett antal kulturprojekt, varav flera har drivits i egen regi. År 2004 startade stiftelsen Bokförlaget Langenskiöld för att fylla den lucka som uppstått till följd av kommersialiseringen av bokbranschen. Förlaget har sedan dess gjort till sin uppgift att möjliggöra utgivningen av angelägna och kulturellt intressanta böcker.

För att motverka de minskande läskunskaper som synts i de senaste årens Pisaundersökningar ger man idag också ut barn- och ungdomslitteratur av hög kvalitet, och förlagets författare besöker kontinuerligt skolor och bibliotek för att inspirera unga att läsa och skriva.

I Alba Langenskiölds styrelse sitter: Styrelseordförande Elisabeth Tamm samt styrelseledamöterna Anne Langenskiöld Folke och Mats Holmer.

Ansökningar

ANSÖKNINGAR
Ansökningar om projektstöd kan skickas till stiftelsen@langenskiolds.se. Projektbeskrivningen skall rymmas inom en A4-sida. Stiftelsen har inte möjlighet att besvara ansökningar och förfrågningar, utom i de fall då styrelsen beslutat att tillstyrka dem. Sammanträden angående inkommande ansökningar äger rum 3–4 gånger årligen. Stiftelsen ger aldrig bidrag till enskilda personer.