Projekt

Läslust

Barn och ungas läs- och skrivintresse kommer som bekant inte automatiskt, utan kräver engagemang från föräldrar, skola, bibliotek och även förlag. Därför erbjuder vi gratis författar- eller förläggarbesök till skolor, klassuppsättningar av särskilt utvalda böcker och inspiration genom tät kommunikation med lärare, rektorer, bibliotekarier och andra ansvariga. Dessutom har vi en återkommande novelltävling för barn mellan 10 och 15 år, där första pris är digital utgivning av det egna alstret. Förlagets yngsta författare, Maj Lundgren, var 13 år gammal när hon debuterade år 2014.  

Konst och kultur

Vi brinner för konst och kultur och söker ständigt efter samarbeten och bokprojekt som belyser konstnärskap eller ger en fördjupning inom ett särskilt angeläget område. Tack vare ekonomiskt stöd från Alba Langenskiölds Stiftelse har vi de senaste åren kunnat ge ut praktverk som Dardel, Speglingar och Ballet Russes. Dessa arbetar vi hårt för att sprida till en så stor publik som möjligt – för att i förlängningen väcka medvetenhet om olika aspekter av konst och kultur på ett bredare plan.

Miljö

Det finns frågor som inte går att blunda för – och miljöfrågan är en av dem. Jordens temperatur ökar i stadig takt och om vi inte sätter stopp för det kommer framtidens människor, djur och växter få svårt att leva här, på jorden. Bokförlaget Langenskiöld engagerar sig genom att ge ut litteratur som är relevant i ämnet, såsom Vår tid på jorden, Projekt rädda jorden och Vad är miljö. Dessa böcker arbetar vi för att sprida till makthavare och allmänhet, bl.a. genom att skicka ut brev med information om miljöfrågan. Vi träffar också regelbundet en arbetsgrupp bestående av miljöprofiler som Maria Wetterstrand, Gabriel Liljenström m.fl.