img-book

The Thiel Gallery : Art – House – Time

AV: STEORN, PATRIK, NOLIN, CATHARINA, RUIN, HANS, RÖRBY, MARTIN, WIDÉN, PER, NORDSTRÖM, CHARLOTTA, ALLGÅRDH, SOPHIE,

Built at the turn of the twentieth century, the Thiel Gallery is one of Europe s most meticulously designed art galleries. The architecture and interior design of the beautiful original building, and the art collection it houses, form a unique whole that expresses the longing for radical new ideals that prevailed around 1900. Since the 1920s, the Thiel Gallery has also been one of Sweden s foremost museums of art.

This book is the first to tell the full story behind the gallery created by Ernest Thiel, the financier and art collector.It offers insights into the history of art, architecture, garden design and philosophy, and we learn about the lives of leading cultural figures and the zeitgeist at the dawn of the twentieth century.The authors are all leading specialists in their fields, and the many illustrations and photos bring the reader closer to the museum and its founder.

MÖT FÖRFATTAREN
avatar-author
Patrik Steorn är docent i konstvetenskap och var tidigare museichef på Thielska Galleriet. Patrik Steorn har forskat om Katja of Sweden, Sighsten Herrgård, Rohdi Heintz och andra personer och företag inom svenskt mode i USA under 1960-talet och arbetat på Centrum för modevetenskap på Stockholms universitet. Han utsågs i december 2013 till intendent och chef för Thielska galleriet i Stockholm och tillträdde i januari 2014.
BÖCKER AV STEORN, PATRIK
MÖT FÖRFATTAREN
avatar-author

Catharina Nolin är professor i konstvetenskap vid Institutionen för kultur och estetik vid Stockholms universitet. Hon är i sin forskning specialiserad på studiet av historiska parker och trädgårdar. Till hennes viktigaste arbeten hör avhandlingen Till stadsbornas nytta och förlustande. Den offentliga parken i Sverige under 1800-talet (1999), En svensk lustgårdskonst. Lars Israel Wahlman som trädgårdsarkitekt (2008) samt ett flertal uppsatser om kvinnliga landskapsarkitekter som Ester Claesson, Ulla Bodorff och Sylvia Gibson.

BÖCKER AV NOLIN, CATHARINA
MÖT FÖRFATTAREN
avatar-author

Hans Ruin är professor i filosofi vid Södertörns högskola och medansvarig för Nietzsches samlade skrifter på svenska (Symposion 2000–2020). Han har också publicerat boken Being with the Dead – Burial, Ancestral Politics and the Roots of Historical Consciousness (Stanford, 2019).

BÖCKER AV RUIN, HANS
MÖT FÖRFATTAREN
avatar-author

Martin Rörby är arkitekturhistoriker. Han har tidigare varit engagerad vid Arkitekturmuseet, där han bland annat svarade för den stora utställningen om Ferdinand Boberg 1992, och Konstvetenskapliga institutionen, Stockholms universitet, där han 2003 disputerade på en avhandling om arkitekten David Helldén.  År 2018 belönades han med Olle Engkvist-medaljen av Stockholms Byggnadsförening för sina folkbildande insatser inom arkitektur- och stadsbyggnadsområdet.

BÖCKER AV RÖRBY, MARTIN
MÖT FÖRFATTAREN
avatar-author

Per Widén är docent i ide- och lärdomshistoria och arbetar som forskare vid Nationalmuseum och som arkivarie vid bildsamlingarna p. Uppsala universitetsbibliotek. Han disputerade 2009 på avhandlingen Från kungligt galleri till nationellt museum. Aktörer, praktik och argument i svensk konstmuseal diskurs ca 1814–1845 (Hedemora 2009). Hans forskning rör musei- och utställnings- och samlingshistoria, historieskapande och historiemåleri.

BÖCKER AV WIDÉN, PER
MÖT FÖRFATTAREN
avatar-author

Charlotta Nordström har en doktorsexamen i konstvetenskap från Stockholms universitet. Hennes avhandling undersöker konstsamlarpraktiker i slutet av 1800-talet med fokus på Fürstenbergska galleriet i Göteborg. Ett av hennes andra forskningsintressen är fransksvenska relationer i konsten under modernismens uppkomst.

BÖCKER AV NORDSTRÖM, CHARLOTTA
MÖT FÖRFATTAREN
avatar-author

Sophie Allgårdh är intendent på Thielska Galleriet och författare till flera böcker om modern och samtida konst. Hon curerade år 2006 retrospektiven Öyvind Fahlström. Med världen som spelplan på Mjellby konstmuseum och har i utställningar och programverksamhet på Thielska Galleriet lyft fram samtidskonst, men också skulpturen David Edström och författaren Hjalmar Söderberg, vilka båda hörde till Ernest Thiels nära vänkrets.

BÖCKER AV ALLGÅRDH, SOPHIE
About This Book