img-book
ISBN: 9789188439703

Ortala bruk – ett järnbruk i Roslagen

AV: SUNDSTRÖM, EVA, KNUTSSON, JOHAN,

Ortala bruk i norra Roslagen var en gång ett av landets viktigaste järnbruk. I boken Ortala bruk – ett järnbruk i Roslagen möter vi bland annat skolmästaren, mästersmeden, koldrängen och många andra. Med hjälp av husförhörslängder, bouppteckningar och spår i byggnaderna kan författarna ge en bra bild av vilka som har arbetat på Ortala bruk, hur de har bott och hur deras livsvillkor har sett ut.

UR BOKENS FÖRORD:
”Det finns en attraktionskraft i det till synes orörda, en magi i de frusna ögonblicken och i känslan av att vara först på en övergiven arbetsplats där maskiner och verkstadsutrustning står som om arbetarna bara lämnat dem och gått därifrån. Ortala bruk i norra Uppland är en sådan plats. Att låta historien komma till tals genom de spår som människor lämnat efter sig i kulturlandskapet och i kulturlagren. Och att se dessa spår som delar i ett större sammanhang. Det stora i det lilla, det lilla i det stora – och hela tiden med människan i centrum för berättandet. På 1500-talet var gruvbrytningen i det närbelägna Herräng etablerad, liksom verksamheten vid Ortala. Hur såg Sverige ut då? Vilket värde hade järnet och vilken roll spelade det för exporten och för Sverige som blivande stormakt? Vilka var förutsättningarna för bruksrörelsen i Uppland? Vilka var de män och kvinnor och barn som höll verksamheten igång och hur såg deras arbets- och livsvillkor ut?”

Köp på Adlibris

Köp på Bokus

4134 KATEGORI: HISTORIA
MÖT FÖRFATTAREN
avatar-author
Eva Sundström har under många år arbetat med industrihistoria på Sörmlandsmuseum. Hon har en fil.kand. och en magisterexamen i kulturhistoriska ämnen vid Uppsala universitet samt en kulturvetarexamen vid Stockholms universitet där hon även studerat arkitekturhistoria och kulturarv.
BÖCKER AV SUNDSTRÖM, EVA
MÖT FÖRFATTAREN
avatar-author
Johan Knutsson är fil.dr i konstvetenskap och professor i möbelkultur vid Linköpings universitet och Nordiska museet. Han har under många år publicerat en lång rad böcker inom arkitektur, möbler, hantverk, slöjd och inredning.
BÖCKER AV KNUTSSON, JOHAN
About This Book
Overview

Ortala bruk i norra Roslagen var en gång ett av landets viktigaste järnbruk. I boken Ortala bruk – ett järnbruk i Roslagen möter vi bland annat skolmästaren, mästersmeden, koldrängen och många andra. Med hjälp av husförhörslängder, bouppteckningar och spår i byggnaderna kan författarna ge en bra bild av vilka som har arbetat på Ortala bruk, hur de har bott och hur deras livsvillkor har sett ut.

UR BOKENS FÖRORD:
”Det finns en attraktionskraft i det till synes orörda, en magi i de frusna ögonblicken och i känslan av att vara först på en övergiven arbetsplats där maskiner och verkstadsutrustning står som om arbetarna bara lämnat dem och gått därifrån. Ortala bruk i norra Uppland är en sådan plats. Att låta historien komma till tals genom de spår som människor lämnat efter sig i kulturlandskapet och i kulturlagren. Och att se dessa spår som delar i ett större sammanhang. Det stora i det lilla, det lilla i det stora – och hela tiden med människan i centrum för berättandet. På 1500-talet var gruvbrytningen i det närbelägna Herräng etablerad, liksom verksamheten vid Ortala. Hur såg Sverige ut då? Vilket värde hade järnet och vilken roll spelade det för exporten och för Sverige som blivande stormakt? Vilka var förutsättningarna för bruksrörelsen i Uppland? Vilka var de män och kvinnor och barn som höll verksamheten igång och hur såg deras arbets- och livsvillkor ut?”