img-book
Artikelnr: 77076 Kategorier: ,

Identitetsfrisen : 52 minnesbilder

Torsten Andersson(19262009) var en av Sveriges högst ansedda konstnärer. Sedan mitten av 1960-talet fungerade hans egensinniga skapande som ett riktmärke för det samtida måleriet.

 
Köp på Adlibris
Köp på Bokus
Köp på CDON
 

3277 KATEGORI: KONST & KULTUR
About This Book
Overview

Torsten Andersson(19262009) var en av Sveriges högst ansedda konstnärer. Sedan mitten av 1960-talet fungerade hans egensinniga skapande som ett riktmärke för det samtida måleriet. Mot slutet av sitt liv sammanställde han ett urval av sina målningar och bildade Torsten Anderssons Stiftelse. Det är stiftelsens målningar eller snittblommor som han själv kallade dem som presenteras i publikationen Identitetsfrisen.

Genom Torsten Anderssons egna ord och fotografier i en så kallad artist’s book, ges en möjlighet att följa konstnärskapets förlopp. På tretton uppslag sammanförs målningarna kronologiskt i sviter om fyra med konstnärens korta, kärnfulla texter. Boken börjar med kolteckningar från sent 1960-tal och löper över 1980-talets Fortplantningssvit till målningarna av Tygskulpturer och Pinnaskulpturer från början av 2000-talet.

Identitetsfrisen. Torsten Anderssons Stiftelse är ett faksimil av konstnärens eget dokument. Genom det unika sätt som han beskriver sin konst på ger boken en ökad förståelse inte bara för Torsten Anderssons konstnärskap utan också för den skapande processen i sig. Boken är ett omistligt tillskott för alla som är intresserade av samtida konst.

“Målarens handskrivna anteckningar slingrar sig i täta rader under varje bilduppslag. Orden är här lika viktiga som bilderna. Texterna är kortfattade till formen, men rika till innehållet. Stundom är handstilen svårläst. Innan man går till den textade versionen i bokens slut är det dock mödan värt att följa Anderssons kråkfötter.” – Joanna Persman, Svenska Dagbladet, 2011-08-18