img-book

Gerd Enequist. En pionjär i byxkjol

AV: FORSBERG, GUNNEL

Gerd Enequist utsågs till professor i kulturgeografi 1949 och blev samtidigt Uppsala universitets första kvinnliga professor. Hon kom att bli en viktig person för utvecklingen av den moderna kulturgeografin i Sverige och var en ”geograf ut i fingerspetsarna”, som hon själv uttryckte sig.

Läsaren får en viktig inblick i den akademiska världen, dess ämnesstrider, spänningar och framväxten av en ny ämnesdisciplin. Samtidigt speglas delar av 1900-talets historia med nedslag i krigstid och kvinnlig luftbevakningstjänst. Utgiven i samarbete med Kungliga Vitterhetsakademien.

4370 KATEGORI: HISTORIA SAMHÄLLSENGAGEMANG
MÖT FÖRFATTAREN
avatar-author
Gunnel Forsberg är professor i kulturgeografi med samhällsplaneringsinriktning vid Stockholms universitet. Hon blev den andra kvinnliga professorn inom kulturgeografi efter Gerd Enequist. Hennes forskning är inriktad mot regionala utvecklingsfrågor, landsbygdsomvandling och genusgeografiska frågeställningar.
BÖCKER AV FORSBERG, GUNNEL
About This Book
Overview

Gerd Enequist utsågs till professor i kulturgeografi 1949 och blev samtidigt Uppsala universitets första kvinnliga professor. Hon kom att bli en viktig person för utvecklingen av den moderna kulturgeografin i Sverige och var en ”geograf ut i fingerspetsarna”, som hon själv uttryckte sig.

Författaren Gunnel Forsberg har med hjälp av Gerd Enequists eget arkiv till stora delar låtit henne själv berätta sin historia. Fram träder bilden av en hängiven forskare och visionär, en samhällsförbättrare som var trofast mot sina ideal, lojal i sina vänskapsrelationer och med ett stort personligt engagemang.
Hon blev en kvinnlig förebild inom akademin som främst ville bli ihågkommen som geograf.

Läsaren får en viktig inblick i den akademiska världen, dess ämnesstrider, spänningar och framväxten av en ny ämnesdisciplin. Samtidigt speglas delar av 1900-talets historia med nedslag i krigstid och kvinnlig luftbevakningstjänst.

Utgiven i samarbete med Kungliga Vitterhetsakademien.