img-book

Felix Horb. Konsthistoriska prövningar

AV: GILLGREN, PETER

Många forskare med utländsk bakgrund – flera av dem flyktingar – har berikat Sverige men är trots det fortfarande okända. Efter att Vitterhetsakademien bytt namn på sin biografiserie från Svenska lärde till Lärda i Sverige blev det dock möjligt att i den även uppmärksamma utländska humanistiska forskare som verkat här. Med denna utgångspunkt berättar Peter Gillgren konst om konsthistorikern Felix Horb (1890–1958) som på grund av nazisternas förföljelser 1938 tvangs att fly till Sverige.

Horb var född i en judisk familj i Böhmen men fick sin utbildning i Wien och ingick där i en krets av konsthistoriker av vilka flera kom att bli världsberömda. I Sverige blev Horb ansvarig för Stockholms universitets konstsamling, men han kom aldrig att ingå i det konstvetenskapliga etablissemanget. Han behöll dock kontakten med sina kolleger från ungdomen och hans brevväxling med dem visar att han var en avancerad konsthistoriker vars synpunkter vann respekt hos de ledande namnen inom ämnet.

Horbs öde är en gripande illustration av hur förföljelse, flykt och förlust av ett hemland kan ödelägga en lovande forskarkarriär, och samtidigt en hyllning av en person vars vetenskapliga glöd aldrig avmattades trots de tragiska yttre omständigheterna i hans liv.

4481 KATEGORI: BIOGRAFI KONST & KULTUR
MÖT FÖRFATTAREN
avatar-author
PETER GILLGREN är professor i konstvetenskap vid Stockholms universitet. Han forskar och undervisar framför allt om renässansens bildkonst och har skrivit böcker bland annat om de italienska konstnärerna Michelangelo (2017) och Federico Barocci (2011) samt om den svenska Vasarenässansen (2009). Särskilt intresserar han sig för konstens plats-specifika och performativa egenskaper. Han arbetar just nu med en studie om renässansens ”poetiska bilder”. Dessutom har han publicerat flera bidrag till konstvetenskapens historia och teoribildningar. En studie av svenska konsthistorikers förhållande till nazismen är under utarbetande. Peter Gillgren är ledamot av Kungl. Vitterhetsakademien sedan 2013 och dess preses sedan 2020.
BÖCKER AV GILLGREN, PETER
About This Book
Overview

Många forskare med utländsk bakgrund – flera av dem flyktingar – har berikat Sverige men är trots det fortfarande okända. Efter att Vitterhetsakademien bytt namn på sin biografiserie från Svenska lärde till Lärda i Sverige blev det dock möjligt att i den även uppmärksamma utländska humanistiska forskare som verkat här. Med denna utgångspunkt berättar Peter Gillgren konst om konsthistorikern Felix Horb (1890–1958) som på grund av nazisternas förföljelser 1939 tvangs att fly till Sverige.

Horb var född i en judisk familj i Böhmen men fick sin utbildning i Wien och ingick där i en krets av konsthistoriker av vilka flera kom att bli världsberömda. I Sverige blev Horb ansvarig för Stockholms universitets konstsamling, men han kom aldrig att ingå i det konstvetenskapliga etablissemanget. Han behöll dock kontakten med sina kolleger från ungdomen och hans brevväxling med dem visar att han var en avancerad konsthistoriker vars synpunkter vann respekt hos de ledande namnen inom ämnet.

Horbs öde är en gripande illustration av hur förföljelse, flykt och förlust av ett hemland kan ödelägga en lovande forskarkarriär, och samtidigt en hyllning av en person vars vetenskapliga glöd aldrig avmattades trots de tragiska yttre omständigheterna i hans liv.