img-book
ISBN: 9789188439321

Emil Hildebrand

AV: NORBERG, ERIK

”Det är ett år sedan jag blev utnämnd till riksarkivarie. Hur obehaglig var ej den tiden. Nu har jag snart tjänstgjort ett år och något har ju ändå uträttats.”

Riksarkivarien Emil Hildebrand förnyade och förändrade arkivväsendet i Sverige och förutom införandet av proveniensprincipen så byggde han upp flera landsarkiv. Emil var en föreningsmänniska av rang och var ledamot i Vetenskapsakademien, Vitterhetsakademien.

Köp på Adlibris

Köp på Bokus

Köp på CDON

 

MÖT FÖRFATTAREN
avatar-author
Författaren Erik Norberg disputerade i historia vid Stockholms universitet och har tjänstgjort som krigsarkivarie och riksarkivarie. Han har varit styresman i Kungl. Krigsvetenskapsakademien och ständig sekreterare i Kungl. Vitterhetsakademien, där han är arbetande ledamot. Han har utgivit skrifter i modern historia och arkivvetenskap. Bland dem märks Flyg i beredskap: det svenska flygvapnet i omvandling och uppbyggnad (1971) Mellan tiden och evigheten: Riksarkivet 1846–1991 (2007)
BÖCKER AV NORBERG, ERIK
About This Book
Overview

”Det är ett år sedan jag blev utnämnd till riksarkivarie. Hur obehaglig var ej den tiden. Nu har jag snart tjänstgjort ett år och något
har ju ändå uträttats.”

Riksarkivarien Emil Hildebrand förnyade och förändrade arkivväsendet i Sverige och förutom införandet av proveniensprincipen så byggde han upp flera landsarkiv . Emil var en föreningsmänniska av rang och var ledamot i Vetenskapsakademien, Vitterhetsakademien.