img-book
Artikelnr: 86902 Kategorier: ,

Den okände Jesus : berättelsen om en profet som misslyckades

AV: HÄGERLAND, TOBIAS, WASSÉN, CECILIA,

Jesus är den mest kända personen i världshistorien, en person som alla har en bild av. Hans liv och budskap präglar vår kultur, andlighet och ritualer än idag. Samtidigt är den historiska personen Jesus en relativt okänd figur. Vilken person träder fram när man jämför och kritiserar evangelisternas vitt skilda och ibland motsägelsefulla porträtt av Messias? Läsaren får en helt ny bild av Jesus.

Köp på Adlibris

Köp på Bokus

Köp på CDON

 

3254 KATEGORI: SAMHÄLLSENGAGEMANG
MÖT FÖRFATTAREN
avatar-author
Tobias Hägerland är docent och universitetslektor i Nya testamentets exegetik vid Lunds universitet. Vid sidan om att undervisa studenter i allt som har med de nytestamentliga texternas tillkomst, innehåll och användning att göra forskar han just nu framför allt om Paulus skolgång och om Matteusevangeliets plats i den framväxande kristendomen vid slutet av första århundradet. Ända sedan Hägerland började forska för snart femton år sedan har hans intresse kretsat kring den historiske Jesus. I arbetet med sin doktorsavhandling insåg han hur central identiteten som profet var för Jesus och upptäckte att den identiteten var en nyckel till att förstå flera andra inslag i hans verksamhet. ¨Jag funderar ofta över vilka metoder vi som Jesusforskare kan använda för att få fram hållbara resultat ur de ganska knapphändiga källorna, och har diskuterat detta vid flera internationella konferenser och i olika forskningsartiklar. Ofta blir sådana diskussioner tekniska och detaljfokuserade, och därför har det varit fantastiskt stimulerande att tillsammans med Cecilia Wassén få teckna en helhetsbild av Jesus för alla som är intresserade av att få en inblick i forskningen om honom.¨
BÖCKER AV HÄGERLAND, TOBIAS
MÖT FÖRFATTAREN
avatar-author
Cecilia Wassén är lektor och docent i Nya testamentet vid Uppsala universitet. Det har gått cirka 2000 år sedan Jesus levde och han påverkar våra liv än idag. Wasséns forskning har främst varit inriktad på att förstå Jesus och den värld han levde i. I slutet av hennes teologistudier i Uppsala fick hon förmånen att spendera ett år i Jerusalem. Då väcktes ett djupt intresse för den judiska historien och Wassén insåg att man måste studera Jesus samtid för att förstå personen. Det blev början till en snart 30-årig resa. Efter teologistudierna i Sverige doktorerade hon i Kanada och skrev en avhandling om Dödahavsrullarna, vilka är antika judiska texter som betytt oerhört mycket för förståelsen av kulturen och samhället på Jesus tid. Sedan dess har hon skrivit drygt 30 vetenskapliga artiklar och kapitel och föreläst på över 40 internationella konferenser över olika ämnen såsom änglar och demoner, ritualer, helgedomar, kvinnor och Jesus verksamhet. Cecilia Wassén och Tobias Hägerland vill dela med oss av den senaste forskningen om Jesus och hans värld till alla som är intresserade av att bättre förstå världshistoriens kanske mest fascinerande person, en person som är relativt okänd. ¨Forskningen om den historiske Jesus har gjort enorma framsteg under senaste årtiondena. Det är på tiden att vi forskare delar med oss av dessa till en bred publik. Trots ett stort intresse för Jesus har allmänheten en skev bild av vem den historiske Jesus var och vad han ville. Han är okänd.¨
BÖCKER AV WASSÉN, CECILIA
About This Book
Overview

Jesus är den mest kända personen i världshistorien, en person som alla har en bild av. Hans liv och budskap präglar vår kultur, andlighet och ritualer än idag. Samtidigt är den historiska personen Jesus en relativt okänd figur. Vilken person träder fram när man jämför och kritiserar evangelisternas vitt skilda och ibland motsägelsefulla porträtt av Messias? Läsaren får en helt ny bild av Jesus.

När två forskare från Uppsala och Lunds universitet presenterar Jesus växer bilden fram av en person vars lära och helande berör så många människor. Som en provokativ och orädd profet utmanar han samhällsordningen men förutspår inte sitt eget tragiska öde.

Cecilia Wassén och Tobias Hägerland tar läsaren med på en fascinerande resa in i den antika judiska världen där de får bekanta sig med Dödahavsrullarna, Q-dokumentet, Mariaevangeliet och Josefus historieskrivning. Läsaren får ta del av den senaste spännande forskningen om den historiske Jesus och det samhälle som han verkade i för 2000 år sedan.

Vi lär känna mannen bakom myterna.

Cecilia Wassén är docent och lektor i Nya testamentets exegetik vid Uppsala universitet. Hon har en Ph.D. från McMaster University i Kanada.

Tobias Hägerland är docent och lektor i Nya testamentets exegetik vid Lunds universitet. Han har doktorerat i religionsvetenskap vid Göteborgs universitet.