Litterär amning
On 15 augusti, 2015

Hur får jag mitt barn att läsa? Här nedan delar förlagschef Susanne Hamilton med sig av sina bästa tips.

Forskning visar att en vuxen persons delaktighet i barnets första möte med språket har stor betydelse för hur barnets egen läsning utvecklas – den som börjar tidigt ger sitt barn ett stort försprång i livet. Litterär amning är ett spännande fenomen som jag vill presentera för alla som ännu inte kommit i kontakt med det.

Kortfattat innebär litterär amning att barn som får möta litteratur redan från spädbarnsåldern, till exempel genom att en vuxen regelbundet läser högt och samtalar om innehållet i en bok, får ett starkt band till läsningen och språket. Detta band kan med åren övergå till att bli ett naturligt  behov, precis som att äta eller sova.

Tillsammansläsningen ger inte bara trygghet och värme, utan barnet lär sig också med tiden att sätta ord på sina känslor och tankar. Detta har stor betydelse för identitetsutveckling och mognad. Hemmet och skolan delar ansvaret för att ge läslust och bästa möjliga förutsättningar för språk- och läsutveckling.

Förutom en högläsande vuxen i barnets närhet, behövs en litterär miljö med många olika och innehållsrika böcker att bläddra i och känna på. Senare även olika genrer så att barnet får möjlighet att välja bok utifrån sina egna intressen.

Perfekta böcker för den första tiden är de i vår egen serie – Min första bok om … Med den vill vi inspirera er nyblivna föräldrar och närstående till läsning och samtal redan på BB. En finare gåva till dopet eller födelsedagen än kunskap för livet kan i alla fall inte vi komma på!

Susanne Hamilton
Förlagschef, Bokförlaget Langenskiöld

Leave a reply