Skicka in manus

Har du ett manus som kan passa oss. Så roligt. Vi läser gärna. För snabbast möjliga hantering, skicka ditt manus eller en utförlig synopsis till manus@langenskiolds.se

Våra tre genrer – konst och kultur, samhällsengagemang, historia – fungerar som ett riktmärke när vi väljer vilka manus vi vill arbeta med. Vi vill också att de böcker vi ger ut ska ha något särskilt att erbjuda sin läsare, gärna i form av ett tänkvärt budskap, en oväntad vinkel eller en fördjupning inom ett särskilt angeläget område. Vi ger mycket sällan ut skönlitteratur, barn & ungdom och kan tyvärr inte ta emot poesi. Har du ett manus som kan passa oss? För snabbast möjliga hantering, skicka ditt manus eller en utförlig synopsis till manus@langenskiolds.se

TIPS!
Oavsett hur du skickar in ditt manus så tänk på följande:

  • Manuset måste ha en förstasida där titeln på boken framgår och där dina adressuppgifter finns med
  • Manusets sidor måste vara numrerade
  • Manuset ska vara uppdelat i kapitel och stycken
  • Vi vill att du skickar oss ett följebrev tillsammans med dit manus.
  • Berätta  vem du är.
  • Varför du har skrivit manuset?
  • Vem du tänker dig ska läsa det?

Vi vill gärna men på grund av tidsbrist kan vi inte bekräfta att vi tagit emot ditt manus. Vi kan heller inte kommentera eller returnera de texter som refuseras. 

Vi strävar efter att lämna besked inom tre månader, men eftersom vi får in ett mycket stort antal manus dröjer det ibland lite längre än så. Vår utgivningsgrupp fattar alla beslut om utgivning och består av sju personer.
Av miljöskäl föredrar vi manus i digital form, men om du ändå vill skicka din text per post finns vi på följande adress: 

Varmt välkomna till oss!

Bokförlaget Langenskiöld
Manus
Kindstugatan 16
111 31 Stockholm
E-post: manus@langenskiolds.se