Integritetspolicy

 

 

Information om Bokförlaget Langenskiölds prenumerationsvillkor och behandling av personuppgifter.

 

Vi på Bokförlaget Langenskiöld är mån om din integritet och att skydda de personuppgifter som vi behandlar om dig. All behandling av personuppgifter sker i enlighet med gällande personuppgiftlagstiftning. I det följande beskrivs hur vi samlar in, behandlar och delar dina personuppgifter.

Bokförlaget Langenskiöld samlar in namn, adress, telefonnummer och e-postadress från dig (dina ”personuppgifter”) i samband med att du anmäler dig som mottagare av vårt nyhetsbrev, inbjudan till releaser samt erbjudande om kampanjer.

På Bokförlaget Langenskiöld har vi daglig kontakt med författare, illustratörer, läsare och olika samarbetspartner. När vi hanterar dina personuppgifter (det vill säga all information som kan användas för att identifiera en enskild person) värnar vi alltid om din integritet. För att du ska känna dig trygg med hur vi lagrar och använder just dina personuppgifter har vi tagit fram denna integritetspolicy.

Hos oss är dina personuppgifter skyddade. Vi är noga med att följa de gällande dataskyddsreglerna och har interna riktlinjer och tydliga rutiner för att göra så.

Vi samlar in och behandlar uppgifter som du själv lämnat i samband med att vi kommunicerat med varandra, eller till exempel uppgifter som finns tillgängliga på företags webbsidor. Vi behandlar och lagrar bara dina uppgifter så länge det är nödvändigt och aldrig under längre tid än vad som är rimligt.

Beroende på vilken relation du har till oss på Bokförlaget Langenskiöld kan behandlingen av dina personuppgifter skilja sig något. Situationer när vi behandlar dina personuppgifter:

– Om du är författare behandlar vi dina personuppgifter för att kommunicera med dig och hantera ärenden som berör dig, t ex avtal, utbetalning av royalty och liknande.

– Om du är frilansare behandlar vi dina personuppgifter för att kommunicera med dig och hantera ärenden som berör dig, t ex betala arvoden och liknande.

– Om du är återförsäljare behandlar vi dina kontaktuppgifter för att kunna informera om vår verksamhet och utgivning.

– Om du är journalist behandlar vi dina kontaktuppgifter för att kunna informera om vår verksamhet och utgivning.

– Om du företräder en leverantör kommer dina kontaktuppgifter behandlas till exempel för att kommunicera med dig.

– Om du är kund kommer dina kontaktuppgifter behandlas till exempel för att fakturera dig.

– Om du skickar ett spontanmanus till oss behandlar vi dina personuppgifter för att kommunicera med dig och hantera ärenden som berör dig.

 

För att du ska känna dig trygg och för att skydda dina uppgifter ser vi också till att brandväggar och antivirusprogram är uppdaterade.

Du har alltid rätt att få information om vilka av dina personuppgifter som vi behandlar, vad vi gör med dessa, samt kontrollera att de stämmer.

Om du har några frågor är du välkommen att kontakta oss

Kontakta oss:

E-post:  info@langenskiolds.se 
Tel: 08-663 90 50
Namn personuppgiftsansvarig: Bokförlaget Langenskiöld
Organisationsnummer: 802001-9868
Adress: Kindstugatan 16, 111 31 Stockholm