Våra böcker
Konst & kultur
Vi brinner för konst och kultur och söker ständigt efter samarbeten och bokprojekt som belyser konstnärskap eller ger en fördjupning inom ett särskilt angeläget område
Historia & samhälle
Ämnen som engagerar – nutid och dåtid. För att förstå vår samtid måste vi ha djupare förståelse för vår historia – först då kan vi utveckla och utvecklas till något bättre.
Barn och ungdomsböcker
Vår ambition är att till alla åldrar erbjuda kvalitetsberättelser med olika karaktärer och situationer som barnen kan lära ifrån eller spegla sig i för att bättre förstå sig själv och sin omgivning. Vi vill väcka en kravlös läslust.