Henry Bronett vill starta samtal.
”Jag vill tala om vikten av att vi inte förlorar oss i trivialiteter.”
On 16 oktober, 2015

Med universella teman tar nya boken Kaddish plats vid det judiska middagsbordet, där Henry Bronett startar samtal som både väcker och berör.

Författaren, skådespelaren och poeten Henry Bronett utkommer idag, den 16 oktober, med boken Kaddish: Historietter på Bokförlaget Langenskiöld. Det är hans första novellsamling, bestående av berättelser som enligt Henry skrev sig själva: ”De knackade på, tyckte det var dags att få komma ut i ljuset. Jag är glad att jag blev vald att berätta dem.”

Samtal med den som tänker på livet
Med sina texter vill Henry Bronett starta samtal. Samtal med den som tänker på livet och med den filosofiskt intresserade: ”Jag vill tala om vikten av att vi inte förlorar oss i trivialiteter”, säger Henry.

Kaddish är allt annat än trivial och med sitt rytmiska, poetiska språk sätter Henry Bronett fingret på hur vi plötsligt kommer till insikt om att vi, inte våra föräldrar, är de vuxna nu. De korta historierna är berättelser om att bli väckt, om att lära sig förlåta; om att se och bli sedd. Det vi har sett och hört färgar oss.

En hyllning till slutet, och till början
Det här är en bok som både män och kvinnor, gamla och unga, kan känna igen sig i, och för den litterärt intresserade finns ett språk att förlora sig i. Det är överraskande, pricksäkert och respektfullt. Kaddish är en bön. En hyllning till Gud; ett slut och en början.

Novellernas röda tråd är sökandet efter identitet i en miljö som präglas av efterkrigstidens sorg och av det vi inte pratar om.

”Gråt min vän, det är ditt hjärta, din historia och alla frågor som du hållit för dig själv.”

Kaddish: Historietter tar plats runt det judiska middagsbordet med teman som är universella. Boken är full av motiv som startar samtal runt varje bord.

//.

Vad betyder kaddish?
”Inom judendomen är kaddishbönen en hyllning till Gud. Traditionen bjuder att ett barn, eller annan nära anhörig, läser Kaddish i elva månader för sin far, mor eller nära släkting som gått bort. Bönen är också en markering på ett avslut (och därmed en början).” – Henry Bronett, författare

Vad är en historiett?
En liten berättelse, anekdot, novell, kortberättelse, berättelse.

Köp boken här. 

Leave a reply