ISABELLE SJÖVALL, Neurodesigner

Hur fokuserar vi bäst i hemmakontoret?

Fokus och koncentration är viktiga förutsättningar för vår förmåga till produktivitet. Redan innan Coronapandemin slog till var arbetsmiljö en viktig fråga som de flesta av oss berörs av i stor utsträckning. Stressiga arbetsmiljöer, störningsmoment, svårigheter till koncentration i öppna landskap och dålig akustik är några av de faktorer som många kan uppleva som utmanande. Oavsett vilken fysisk plats vi befinner oss på så behöver vår hjärna fortfarande samma förutsättningar för att kunna utföra kognitivt krävande arbetsuppgifter. Vi har alltid oss själva med oss och vi har mycket att vinna på att själva tänka igenom och anpassa vår arbetsmiljö så att den stöttar våra grundläggande biologiska behov och talar till våra hjärnor.

1. Välj en plats där du får vara ifred

Långt ifrån alla har ett eget arbetsrum hemma men att välja en dedikerad plats som du gör till din går oftast att få till.
Kommunicera till omgivningen (eventuella familjemedlemmar som också arbetar eller studerar hemifrån) när du behöver fokusera och be om att inte bli störd när du är på denna plats. Hjärnan lär sig lätt att associera platser till olika uppgifter, varför det finns en stor vinning med en dedikerad yta för koncentration och fokus. En god akustikmiljö och tystnad skapar goda förutsättningar för kognitivt krävande uppgifter såsom att läsa, räkna eller skriva.

2. Eliminera disktraktioner

Ordning och reda är en förutsättning för fokus och hjärnan tycker om stimulans i lagom dos. Vår hjärna är programmerad till att skanna av omgivningen, eftersom det har varit en viktig del för vår överlevnad. Men nackdelen idag är att miljöer med mycket prylar är att detta stjäl uppmärksamhet eftersom det är en aktiv handling för hjärnan som tar energi att försöka stänga ute distraktioner och störningsmoment.

3. Boka möte med John Blund

Forskning visar att en kort tupplur under arbetsdagen kan göra oss mer produktiva. Tänk på att en tupplur inte ska ske för sent på dagen (vid lunchtid är en bra förhållningsregel) samt att 20-30 minuter är lagom, inte mer.

4. Uppmuntra till vardagsmotion

Försök att ta korta pauser under arbetsdagen när du reser dig upp och rör på dig lite, gärna var 20:e minut så att blodcirkulationen kommer igång. Rörelse och fysisk aktivitet är en viktig komponent för att syresätta hjärnan och vår förmåga till koncentration. Även smarta möbler som sittbollar istället för en vanlig stol hjälper till att stimulera små rörelser under arbetsdagen. Walk-and-talks (gåmöten) är ett bra sätt att kombinera arbete med fysisk aktivitet.

5. Tänk på dagsljus och belysning

Vår hjärna påverkas i stor utsträckning av naturens dagsljus via den så kallade suprakiasmatiska kärnan i hjärnan som fungerar som kroppens dirigent. Den styr inte bara vår sömn utan även vår vakenhet – något som är nära relaterat till koncentration och vår förmåga till att fokusera. Tänk på att gå ut när det är som mest dagsljus ute under de mörka månaderna på året. Inomhus kan det vara bra att sitta nära ett fönster för att ta del av så mycket dagsljus som möjligt samt att inomhus belysning som är anpassad enligt Human Centric Lighting (HCL) i största möjliga mån eftersom det efterliknar det naturliga dagsljuset och talar till våra hjärnor.

Lär dig att optimera ditt arbete med konkreta tips från den senaste hjärnforskningen och neurodesignern Isabelle Sjövall