Susanne Hamilton, förlagschef. Bokförlaget Langenskiöld, 2016.
Fakta eller fördomar? Det väljer du.
On 19 februari, 2016

Ny krönika! I dagens medieklimat ansvarar läsaren på egen hand för att sålla och söka fördjupning bland all information. Bokförlaget Langenskiölds förlagschef Susanne Hamilton sätter boken på kartan i den digitala tidsåldern.

Tänk dig att du står vid en skogsväg som delar sig. Till höger ser du ett rakt stråk som leder direkt till gläntan som du letat efter. Till vänster ringlar sig en smal, snårig stig med rötter, stenar och kvistar. Vilken väg väljer du?

Erik Fichtelius, författare till Vad är en nyhet har lång erfarenhet av nyhetsjournalistik. Dagens medieklimat, berättar han, präglas av en mängd olika aktörer som har goda förutsättningar att göra sina röster hörda. Plötsligt har en högerextrem propagandamaskin samma potential att komma till tals som en seriös nyhetsredaktion. I vimlet av upplysningar skummar många nyhetskonsumenter bara över rubrikerna.

Konsekvensen blir att fördomar lättare får fäste.

Jämfört med klatschiga rubriker på surfplattan kan en bok tyckas snårig och svårtillgänglig. Men den läsare som når gläntan efter att ha duckat för alla nedhängande grankvistar är i slutändan den som vinner mest. Den snirkliga vägen kanske tar lite längre tid, men varje gren du stöter emot och varje sten du snubblar på belönar dig med en ny erfarenhet, en ny kunskap.

Boken har därför ett tydligt syfte och en mycket viktig roll i den digitala tidsåldern. Med sina noggrant genomtänkta meningar och omsorgsfullt faktagranskade sidor erbjuder den en fördjupning som är sällsynt på andra håll idag, och ger oss insikter som vi tar med oss hela livet. För att citera ytterligare en av våra författare, Odd Zschiedrich (Vad är bildning):

”Själva mötet med boken, musikstycket, teaterpjäsen, konstverket eller den historiska pjäsen kan inte överskattas. Den dynamik som kan uppstå vid sådana tillfällen, kan få avgörande betydelse för en individs ställningstaganden långt senare.”

Vi som jobbar på Bokförlaget Langenskiöld är övertygade om att böcker kan förändra världen. Därför är den här krönikan en uppmaning till dig. Välj den snåriga vägen!

Vill du ha sällskap på din vandring? Då är du välkommen till oss.

Susanne Hamilton, förlagschef

Leave a reply