Author avatar
WATTIN, DANNY

Danny Wattin är en journalist och författare. Debutboken Stockholmssägner är en samling berättelser, delvis sammanlänkade, med en absurd syn på det moderna sättet att leva. Romanen Vi ses i öknen är en kombination av samtidssatir och en absurd historia på gränsen mellan fantasi och verklighet. Boken Ursäkta, men din själ dog nyss är en framtidshistoria, som cirkulerar kring pojken Benjamin Bonkenstein. Wattin är förnärvarande bosatt i Australien. Hans första barnbok Pojken i trädkojan utkommer hösten 2013.

Books by WATTIN, DANNY
Other author