Author avatar
WASSÉN, CECILIA

Cecilia Wassén är lektor och docent i Nya testamentet vid Uppsala universitet.

Det har gått cirka 2000 år sedan Jesus levde och han påverkar våra liv än idag. Wasséns forskning har främst varit inriktad på att förstå Jesus och den värld han levde i. I slutet av hennes teologistudier i Uppsala fick hon förmånen att spendera ett år i Jerusalem. Då väcktes ett djupt intresse för den judiska historien och Wassén insåg att man måste studera Jesus samtid för att förstå personen. Det blev början till en snart 30-årig resa. Efter teologistudierna i Sverige doktorerade hon i Kanada och skrev en avhandling om Dödahavsrullarna, vilka är antika judiska texter som betytt oerhört mycket för förståelsen av kulturen och samhället på Jesus tid. Sedan dess har hon skrivit drygt 30 vetenskapliga artiklar och kapitel och föreläst på över 40 internationella konferenser över olika ämnen såsom änglar och demoner, ritualer, helgedomar, kvinnor och Jesus verksamhet. Cecilia Wassén och Tobias Hägerland vill dela med oss av den senaste forskningen om Jesus och hans värld till alla som är intresserade av att bättre förstå världshistoriens kanske mest fascinerande person, en person som är relativt okänd.

¨Forskningen om den historiske Jesus har gjort enorma framsteg under senaste årtiondena. Det är på tiden att vi forskare delar med oss av dessa till en bred publik. Trots ett stort intresse för Jesus har allmänheten en skev bild av vem den historiske Jesus var och vad han ville. Han är okänd.¨

Books by WASSÉN, CECILIA
Other author