Author avatar
ULVÄNG, GÖRAN

Göran Ulväng är forskare och lärare i ekonomisk historia vid Uppsala universitet, släkt- och hembygdsforskare och aktiv vårdare av det byggda kulturarvet och odlingslandskapet i Uppland. År 2019 blev han av landshövdingen utsedd till ”Årets Hedersupplänning”.

Books by ULVÄNG, GÖRAN
Other author