Author avatar
SUNDSTRÖM, EVA

Eva Sundström har under många år arbetat med industrihistoria på Sörmlandsmuseum. Hon har en fil.kand. och en magisterexamen i kulturhistoriska ämnen vid Uppsala universitet samt en kulturvetarexamen vid Stockholms universitet där hon även studerat arkitekturhistoria och kulturarv.

Books by SUNDSTRÖM, EVA
Other author