Author avatar
RUIN, HANS

Hans Ruin är professor i filosofi vid Södertörns högskola och medansvarig för Nietzsches samlade skrifter på svenska (Symposion 2000–2020). Han har också publicerat boken Being with the Dead – Burial, Ancestral Politics and the Roots of Historical Consciousness (Stanford, 2019).

Books by RUIN, HANS
Other author