Author avatar
RÖRBY, MARTIN

Martin Rörby är arkitekturhistoriker. Han har tidigare varit engagerad vid Arkitekturmuseet, där han bland annat svarade för den stora utställningen om Ferdinand Boberg 1992, och Konstvetenskapliga institutionen, Stockholms universitet, där han 2003 disputerade på en avhandling om arkitekten David Helldén.  År 2018 belönades han med Olle Engkvist-medaljen av Stockholms Byggnadsförening för sina folkbildande insatser inom arkitektur- och stadsbyggnadsområdet.

Books by RÖRBY, MARTIN
Other author