Author avatar
ROCKSTRÖM, JOHAN

Johan Rockström är agronom och miljövetare. Han är professor i naturresurshushållning på Stockholms universitet, chef för Stockholm Resilience Centre. Han utsågs 2009 till Årets svensk av tidningen Fokus. Rockström studerade till agronom vid Sveriges lantbruksuniversitet 1987-1991 och disputerade vid Stockholms universitet 1997. Han är sedan 2007 ledamot av Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien. Rockström var chef för Stockholm Environment Institute 2004-2012. Rockström utsågs för andra året i rad till Sveriges miljömäktigaste år 2013. “Outtröttlig världsförbättrare” kallades han av juryn.

Books by ROCKSTRÖM, JOHAN
Other author