Author avatar
NORDSTRÖM, CHARLOTTA

Charlotta Nordström har en doktorsexamen i konsthistoria från Stockholms universitet. Hennes avhandling undersöker konstsamlingspraktiker i slutet av 1800-talet med fokus på Fürstenbergska galleriet i G.teborg. Ett av hennes andra forskningsintressen är fransksvenska relationer i konsten under modernismens uppkomst. Får närvarande arbetar hon på Thielska Galleriet i Stockholm.

Books by NORDSTRÖM, CHARLOTTA
Other author