Author avatar
NORDSTRÖM, CHARLOTTA

Charlotta Nordström har en doktorsexamen i konstvetenskap från Stockholms universitet. Hennes avhandling undersöker konstsamlarpraktiker i slutet av 1800-talet med fokus på Fürstenbergska galleriet i Göteborg. Ett av hennes andra forskningsintressen är fransksvenska relationer i konsten under modernismens uppkomst.

Books by NORDSTRÖM, CHARLOTTA
Other author