Author avatar
NORBERG, ERIK

Författaren Erik Norberg disputerade i historia vid Stockholms universitet och har tjänstgjort som krigsarkivarie och riksarkivarie. Han har varit styresman i Kungl. Krigsvetenskapsakademien och ständig sekreterare i Kungl. Vitterhetsakademien, där han är arbetande ledamot.

Han har utgivit skrifter i modern historia och arkivvetenskap. Bland dem märks

Flyg i beredskap: det svenska flygvapnet i omvandling och uppbyggnad (1971)

Mellan tiden och evigheten: Riksarkivet 1846–1991 (2007)

Books by NORBERG, ERIK
Other author