Author avatar
NOLIN, CATHARINA

Catharina Nolin är professor i konstvetenskap vid Institutionen för kultur och estetik vid Stockholms universitet. Hon är i sin forskning specialiserad på studiet av historiska parker och trädgårdar. Till hennes viktigaste arbeten hör avhandlingen Till stadsbornas nytta och förlustande. Den offentliga parken i Sverige under 1800-talet (1999), En svensk lustgårdskonst. Lars Israel Wahlman som trädgårdsarkitekt (2008) samt ett flertal uppsatser om kvinnliga landskapsarkitekter som Ester Claesson, Ulla Bodorff och Sylvia Gibson.

Books by NOLIN, CATHARINA
Other author