Author avatar
MAURITSON, NINKA

Ninka-Bernadette Mauritson är en dansk författare och sundhetscoach, hon har en kostklubb och är flitigt anlitad kursledare och föreläsare inom ämnet hälsa och livsstil. Hon är mest berömd för den uppmärksammade boken Kärnfrisk familj. Så gör du! Som tog hemlandet Danmark med storm och skapat debatt på politikernivå. Hon har även skrivit boken Kärnfrisk mat tillsammans med kocken Thorbjörg Hafsteinsdottir.

Books by MAURITSON, NINKA
Other author