Author avatar
LINDÉN, DAVID

David Lindén är historiker, forskare och journalist som specialiserat sig på maktens eviga mekanismer genom seklerna. Hans första bok handlade om Gustav Vasas mentor Hemming Gadh. Han har också skrivit om Gustav II Adolfs lärare Johan Skytte.

“Karin Månsdotter sålde nötter” är en av de saker som jag minns från skolans
historieundervisning och när jag bestämde mig för att skriva en bok om henne ville jag ta reda på om det faktiskt stämde. För när det gäller just henne finns det många fördomar och förutfattade meningar som gjort att hon inte har fått det eftermäle hon förtjänar. Bilden av henne är orättvis då hon var allt annat än ett kuttersmycke och en passiv åskådare. Det var snarare tvärtom, säger David Lindén

Books by LINDÉN, DAVID
Other author