Author avatar
LANGENSKIÖLD FOLKE, ANNE

Anne Langenskiöld Folke grundade Bokförlaget Langenskiöld år 2002. Annes möte med Lotta Thell och Thells kamp mot narkotikan i boken I skuggan av värmen ledde till starten av förlaget. Snart kom böcker av Ernst Billgren och Hans Wigert/Thomas Tidholm. Anne har bland annat startat Montessoriskolor, ideella hjälporganisationer, och byggt upp och ansvarat för Carnegie Art Award. De första åren drev hon bokförlaget i egen regi och därefter tog Alba Langenskiölds Stiftelse över. Anne verkar alltjämt som dess ordförande.

Books by LANGENSKIÖLD FOLKE, ANNE
Other author