Author avatar
KJELLIN, HARALD

Harald Kjellin är professor i datavetenskap och systemvetenskap vid Stockholms universitet. Han har också en examen i psykologi. Han tog doktorsexamen i Artificiell Intelligens 1994 och har sedan dess tillämpat sina forskningsresultat på system som har använts i offentlig förvaltning i de flesta svenska städer.

Books by KJELLIN, HARALD
Other author