Author avatar
HULTMAN, BARBRO

Barbro Hultman är journalist och författare. Hon föddes i Sundsvall 1938, växte upp i Härnösand och började journalistkarriären på Sundsvalls Tidning. Det ledde till Dagens Nyheter 1960. I nära 20 år kom hon därefter att arbeta inom Åhlén&Åkerlunds veckotidningsförlag. På Veckojournalen följde Barbro Hultman kungafamiljen och monarkins utveckling. Hon gjorde flera  ”utbrytningsförsök” inom andra områden, bland annat som tv-chef i utvecklingsgruppen som skulle skapa Bonnierkoncernens nya samhällstidning Reportage. På SVT-sporten hamnade hon i försöket att lansera kvinnliga reportrar, en utmaning som banade väg för kvinnor i den mansdominerande idrottsvärlden. 1983 anställdes hon på Svenska Dagbladet som reporter och ansvarig för avdelningen ”Namn i dag”. 1994-96 skrev hon boken ”Sommarslottet”, om Sollidens slott på Öland. 1997–2007 arbetade Barbro Hultman vid Hovet som personaltidningsredaktör och pressklippsarkivarie på Press- och Informationsavdelningen.

Foto: Leif R Jansson.

Books by HULTMAN, BARBRO
Other author