Author avatar
CARL HAMILTON

Carl Hamilton är författare, ekonom och samhällsdebattör. Han har tidigare skrivit den omtalade boken om Absolut Vodka, Absolut: historien om Flaskan (Norstedts 1994), även utgiven i USA och Storbritannien. 2004 utkom hans bok Det infantila samhället, där han gör en genomlysning av en fundamental förändring i vår syn på barn och vuxna. 2012 utkom S-koden, en bok som diskuterar vad socialdemokrati står för och förklarar socialdemokratins historiska framgångar med dess unika ideologi som skiljer partiet från andra socialistpartier i Europa. Tillsammans med konstnären Ernst Billgren har han skrivit den politiskt neutrala boken Vad är politik och 100 andra jätteviktiga frågor.

Books by CARL HAMILTON
Other author