Author avatar
HÄGERLAND, TOBIAS

Tobias Hägerland är docent och universitetslektor i Nya testamentets exegetik vid Lunds universitet. Vid sidan om att undervisa studenter i allt som har med de nytestamentliga texternas tillkomst, innehåll och användning att göra forskar han just nu framför allt om Paulus skolgång och om Matteusevangeliets plats i den framväxande kristendomen vid slutet av första århundradet.

Ända sedan Hägerland började forska för snart femton år sedan har hans intresse kretsat kring den historiske Jesus. I arbetet med sin doktorsavhandling insåg han hur central identiteten som profet var för Jesus och upptäckte att den identiteten var en nyckel till att förstå flera andra inslag i hans verksamhet.

¨Jag funderar ofta över vilka metoder vi som Jesusforskare kan använda för att få fram hållbara resultat ur de ganska knapphändiga källorna, och har diskuterat detta vid flera internationella konferenser och i olika forskningsartiklar. Ofta blir sådana diskussioner tekniska och detaljfokuserade, och därför har det varit fantastiskt stimulerande att tillsammans med Cecilia Wassén få teckna en helhetsbild av Jesus för alla som är intresserade av att få en inblick i forskningen om honom.¨

Books by HÄGERLAND, TOBIAS
Other author