Author avatar
GRANATH, OLLE

Olle Granath är konstskribent och museiman, chef för Moderna museet i Stockholm 1980–89, chef för Nationalmuseum och överintendent för Statens konstmuseer 1989–2001, Konstakademiens ständige sekreterare sedan 2005-2010.

Other author