Author avatar
GILLGREN, PETER

PETER GILLGREN är professor i konstvetenskap vid Stockholms universitet. Han forskar och undervisar framför allt om renässansens bildkonst och har skrivit böcker bland annat om de italienska konstnärerna Michelangelo (2017) och Federico Barocci (2011) samt om den svenska Vasarenässansen (2009). Särskilt intresserar han sig för konstens plats-specifika och performativa egenskaper. Han arbetar just nu med en studie om renässansens ”poetiska bilder”. Dessutom har han publicerat flera bidrag till konstvetenskapens historia och teoribildningar. En studie av svenska konsthistorikers förhållande till nazismen är under utarbetande. Peter Gillgren är ledamot av Kungl. Vitterhetsakademien sedan 2013 och dess preses sedan 2020.

Books by GILLGREN, PETER
Other author